Радна акција “Зелени Београд”

О пројекту радна акција “Зелени Београд”

Зелени Београд" је радна акција садње дрвећа и зеленила на слободним и зеленим површинама Блокова 19а, 21, 22, 23 у сарадњи са Министарством заштите животне средине, Градом Београдом, Секретаријатом за стамбене и комуналне послове, ЈКП “Зеленило Београд”,ОШ Лаза Костић, ОШ Јован Дучић, донаторима и становништвом.