• Српски језик
 • Подршке пројекту

   1. Извод из листа непокретности за парцелу 2830/1 2010 година.
   2. План из листа непокретности за Парк у Блоку 19а 2010 година
   3. Петиција целокупног становништва Блока 19а да се изграде парк и уреде паркинг простори 2010 година.
   4. Мишљење Секретаријат за саобраћај 2011 година.
   5. Мишљење академик Милан Лојаница пројектант Блока 19а 2012 година.
   6. Мишљење Европска Комисија – Директорат за проширење 2012 година.
   7. Мишљење Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда 2012 година.
   8. Мишљење Урбанистички завод Београда 2012 година.
   9. Мишљење Општина Нови Београд 2013 година.
   10. Предлог Локације у Блоку 19а за комбиновану дечију установу од стране: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда 2014 година.
   11. Мишљење Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове 2015 година.
   12. Мишљење Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда 2015 година.
   13. Писмо подршке Канцеларија за младе 2017 година.
   14. Награда на конкурсу „Локални развој отпоран на климатске промене“, УНДП 2018 година.
   15. Мишљење Секретаријат за стамбене и комуналне послове 2018 година.
   16. Мишљење ЈКП Зеленило Београд 2018 година.
   17. Информација о локацији 2018 година.
   18. Мишљење Урбанистички завод Београда 2019 година.