Подршке пројекту

  1. Извод из листа непокретности за парцелу 2830/1 2010 година.
  2. План из листа непокретности за Парк у Блоку 19а 2010 година
  3. Петиција целокупног становништва Блока 19а да се изграде парк и уреде паркинг простори 2010 година.
  4. Мишљење Секретаријат за саобраћај 2011 година.
  5. Мишљење академик Милан Лојаница пројектант Блока 19а 2012 година.
  6. Мишљење Европска Комисија – Директорат за проширење 2012 година.
  7. Мишљење Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда 2012 година.
  8. Мишљење Урбанистички завод Београда 2012 година.
  9. Мишљење Општина Нови Београд 2013 година.
  10. Предлог Локације у Блоку 19а за комбиновану дечију установу од стране: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда 2014 година.
  11. Мишљење Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове 2015 година.
  12. Мишљење Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда 2015 година.
  13. Писмо подршке Канцеларија за младе 2017 година.
  14. Награда на конкурсу “Локални развој отпоран на климатске промене”, УНДП 2018 година.
  15. Мишљење Секретаријат за стамбене и комуналне послове 2018 година.
  16. Мишљење ЈКП Зеленило Београд 2018 година.
  17. Информација о локацији 2018 година.
  18. Мишљење Урбанистички завод Београда 2019 година.